Terms and Condition

HANDELSBETINGELSER OG RETTIGHEDER

ved køb af online kursus og forløb.

PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Michael Krogh / Skyvideo.dk

Nygade 37 2. 8600 Silkeborg CVR 35997008

Kontakt:  info@michael-krogh.com , Michael Krogh: +45 3032 3132


BETALING

Du får adgang til et online kursus med digitalt indhold via et link/login. Betaling sker ved tilmelding, samtidig med login/link til online portal fremsendes pr. e-mail. Faktura afsender pr. e-mail.


BETALINGSMETODER

Online kurser kan købes via kursustilmeldingen kreditkort som Visa/Dankort, VISA, MasterCard mm eller PAYPAL


LEVERING

Du vil straks efter købet få tilsendt link til online-platformen, som er linket til hvor kurset afholdes ”online” den dag hvortil du har købt dette. Adgang til dit online kursus, kan også findes på den lukkede Facebook-gruppe, hvortil du giver adgang, efter køb af kurset. (godkendes af FB administrator)


FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog  ikke  på samme måde ved levering af digitalt indhold, som dette online kursus består af. Når du bestiller et online kursus, frasiger du dig retten til, at fortryde købet efter købsprocessen.


RETTIGHEDER

Ved køb opnås alene en brugsret til et online kursus, på den dag dette afholdes. Brugsretten er personlig. Online kurser købt på  michael-krogh.com  må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må  ikke  udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges og der logges ind fra mere end 1-2 enheder (computer, iPad, mobil, tablet) forbeholder  michael-krogh.com  sig retten til at blokere for log-in uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Det er ikke tilladt at kopiere produktet/indholdet til at benytte i egen virksomhed.

Michael-krogh.com har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forbeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.


DATAPOLITIK

Michael-krogh.com indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til et evt. nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Vivideregiver ikke dine oplysninger til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Michael-krogh.com har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mailadresse. 


ANSVARSFRASKRIVELSE

Indholdet og produkter på hjemmesiden Michael-krogh.com – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der undervises i på online kurser med videre, er tænkt som undervisning og rådgivning i forbindelse med læring og træning.

Michael-krogh.com kan ikke pålægge erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.


REKLAMATIONSRET FOR FORBRUGERE

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på  info@michael-krogh.com .


KLAGEADGANG FOR FORBRUGERE

Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Michael Krogh på  info@michael-krogh.com . Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret. Hvis der ved en tvist ikke nås enighed mellem køber og Michael-Krogh.com, kan parterne få sagen afgjort igennem retslig instans.

en_USEN